Κατοίκον

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κατάσταση του ασθενή δεν του επιτρέπει να μεταβεί στις εγκαταστάσεις του φυσικοθεραπευτηρείου. Για τις περιπτώσεις αυτές μπορώ να καλύψω την ανάγκη της φυσιοθεραπείας στο σπίτι, όταν οι ανάγκες ή το χρονικό διάστημα της αποκατάστασης δεν επιτρέπουν την μετάβαση του ασθενούς στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου κέντρου φυσικοθεραπείας και βελονισμού.

Κέντρο Φυσικοθεραπείας

Πρώτη Λεωφόρος, Block 11,

Πύλα 7080, Λάρνακα

Τηλ: 24322312 / 99874679

Φαξ: 24322152

Email: a-angelos@hotmail.com

Web: angelou-physio.com